Vzdelávanie

Spoločnosť Kovac Services poskytuje komplexnú ponuku školení určených pre všetky typy účastníkov klinického skúšania. Vyše 18-ročné praktické skúsenosti, publikačná činnosť a medzinárodné školenia vytvárajú základ na prípravu odborných školení zameraných na prax klinického skúšania. Súčasťou školení sú praktické vzdelávacie brožúry obsahujúce tematické texty a prezentácie. Radi sa s vami stretneme a pripravíme pre vás individuálnu ponuku vzdelávania. Od roku 2013 sme pre vás pripravili viac ako 50 školení v oblasti klinického skúšania na ktorých sa účastnilo viac ako 500 účastníkov.Kurzy sú pripravené pre pre malé skupiny (maximálne 10 účastníkov), tak aby sme dokázali udržať vzdelávaco-diskusný rámec. Príďte a zažite to, čo vám online školenie nedá. Naše kurzy Informujú, Vzdelávajú a Bavia.


 • Školenia na mieru

  POPIS:

  Pripravíme pre vás školenie na mieru – obsah a rozsah pripravíme podľa vašich požiadaviek (slovenská a medzinárodná legislatíva a správna klinická prax)

   

  Objednať

  Názov kurzu - Školenia na mieru


 • Príprava na GCP audit alebo inšpekciu

  POPIS:

  Jednodňový seminár je určený pre monitorov klinického skúšania, lekárov a každého kto je zapojený do prípravy a GCP auditu na centre klinického skúšania.

  Objednať

  Názov kurzu - Príprava na GCP audit alebo inšpekciu


 • Schvaľovací proces pri rádiologickom zaťažení v klinickom skúšaní

  POPIS:

  Jednodňový seminár je určený pre monitorov alebo  pozíciu Start-up specialist. Je zameraný na legislatívny rámec zber a prípravu podania pre povolenie klinického skúšania na Úrad Verejného Zdravotníctva pri lekárskom ožiarení pre biomedicínskom výskume.

  Objednať

  Názov kurzu - Schvaľovací proces pri rádiologickom zaťažení v klinickom skúšaní


 • Start-up rýchlo a kvalitne

  POPIS:

  Jednodňový seminár je určený pre monitorov alebo  pozíciu Start-up specialist. Je fokusovaný na legislatívu a požiadavky na jednotlivé dokumenty, ktoré sú potrebné pre podanie na etickú komisiu a ŠÚKL s praktickými radami.

  Objednať

  Názov kurzu - Start-up rýchlo a kvalitne


 • Správna klinická prax pre zadávateľa

  POPIS:

  Jednodňový seminár je určený pre všetkých ktorí organizujú, monitorujú alebo koordinujú klinické skúšania. Je vhodný pre zadávateľov a ich zástupcov (monitor klinickéhoskúšaniaale aj členov tímov klinického skúšania na centre ako lekárov a sestry. Účastníci si upevnia zásady správnej klinickej praxe vymedzené ako GCP tak aj zákonom s praktickými cvičeniami, tak aby práva a bezpečnosť a blaho účastníkov v klinickom skúšaní bolo zabezpečené. Zároveň dostanú rýchly a prehľadný návod a logiku práce a vyhľadávaním v usmernení Správnej klinickej praxe

  Objednať

  Názov kurzu - Správna klinická prax pre zadávateľa


 • Správna klinická prax pre etické komisie

  POPIS:

  Jednodňový seminár je určený pre členov etickej komisie. Účastníci si po seminári upevnia zásady správnej klinickej praxe vymedzené ako GCP tak aj zákonom s praktickými cvičeniami, tak aby práva a bezpečnosť a blaho účastníkov v klinickom skúšaní bolo zabezpečené.

  Objednať

  Názov kurzu - Správna klinická prax pre etické komisie


 • Základy správnej klinickej praxe

  POPIS:

  Jednodňový seminár je určený pre všetkých ktorí vykonávajú, organizujú, monitorujú, hodnotia, posudzujú alebo koordinujú klinické skúšania. Je vhodný pre členov etických komisií, zadávateľov, ale aj pre členov tímov klinického skúšania ako lekárov a sestry.

  Účastníci si upevnia zásady správnej klinickej praxe vymedzené ako GCP. Vďaka pre zákonom s praktickými cvičeniami, tak aby práva a bezpečnosť a blaho účastníkov v klinickom skúšaní bolo zabezpečené. Zároveň dostanú rýchly a prehľadný návod a logiku práce a vyhľadávaním v usmernení Správnej klinickej praxe.

  Objednať

  Názov kurzu - Základy správnej klinickej praxe


 • Správna klinická prax pre skúšajúcich

  POPIS:

  Jednodňový seminár je určený pre lekárov (skúšajúcich) a ich tím (spoluskúšajúci, zdravotné sestry, koordinátor, radiológ). Účastníci so odnesú praktické zručnosti a zároveň prehľad povinností a práv, ktoré majú vplyv na vykonávanie klinického skúšania ako z GCP, tak aj z platnej legislatívy.

  Objednať

  Názov kurzu - Správna klinická prax pre skúšajúcich