Spoločnosť Kovac Services poskytuje komplexnú ponuku školení určených pre všetky typy účastníkov klinického skúšania. Vyše 18-ročné praktické skúsenosti, publikačná činnosť a medzinárodné školenia vytvárajú základ na prípravu odborných školení zameraných na prax klinického skúšania. Súčasťou školení sú praktické vzdelávacie brožúry obsahujúce tematické texty a prezentácie. Radi sa s vami stretneme a pripravíme pre vás individuálnu ponuku vzdelávania. Od roku 2013 sme pre vás pripravili viac ako 50 školení v oblasti klinického skúšania na ktorých sa účastnilo viac ako 500 účastníkov.Kurzy sú pripravené pre pre malé skupiny (maximálne 10 účastníkov), tak aby sme dokázali udržať vzdelávaco-diskusný rámec. Príďte a zažite to, čo vám online školenie nedá. Naše kurzy Informujú, Vzdelávajú a Bavia.


 • 31.3.2022 Webinár Správna klinická prax pre Etické komisie

  31.3.2022 pre vás pripravujeme v spolupráci s MZ SR a NOU Webinár s Správna klinická prax pre Etické komisie (GCP for Ethics Committee)

  Webinár je určený pre členov etických komisií a každého, kto má záujem o znalosti Zásad správnej klinickej praxe a pravidiel pre etické posudzovanie klinických skúšaní podľa medzinárodných zásad Správnej klinickej praxe ICH GCP (R2), ktoré sú zamerané na povinnosti Etickej komisie kapitola 3. Okrem teoretickej časti je zvýšený dôraz kladený na praktické riešenia s ktorými sa členovia Etickej komisie stretávajú pri posudzovaní klinických skúšaní a biomedicínskeho výskumu.

  Seminár je financovaný Ministerstvom zdravotníctva v spolupráci s Národným onkologickým ústavom v Bratislave

  Registrácia

 • Ste či chcete byť skúšajúcim v klinickom skúšaní? Povieme vám o kľúčových povinnostiach skúšajúcich

  24.2.2022 Sme sa v rámci vzdelávania mediPrávnik rozprávali o:

  • Novej Etickej komisii pre klinické skúšanie a jej úlohe
  • Zákon, CTR (nariadenie o klinickom skúšaní) alebo oba predpisy? – ako a na základe čoho sa bude postupovať počas roka 2022 v klinickom skúšaní
  • Good clinical practice (a ďalšie správne praxe) – biblia skúšajúceho
  • Chcem byť skúšajúcim, alebo už túto rolu zastávam – čo je dôležité pri komunikácií so zadávateľom? a to:
   • Feasibility
   • Prestudy návšteva a papierovačky pred začatím klinického skúšania
   • Iniciačná návšteva
   • Nábor účastníkov
   • Ukončenie klinického skúšania
   • Hlavné odporúčania pri vedení zdravotnej dokumentácie v rámci klinického skúšania
  • Oprávnenia monitora a inšpektora ŠÚKL nahliadať do zdravotnej dokumentácie – významné zmeny od 1.1.2022

  A to všetko nájdete na mediPrávnik Podcast

   

 • E-Learning Správna dokumentačná prax nie len pre klinické skúšanie

  Predmetom záujmu inovatívneho farmaceutického priemyslu sú kvalitné, dôveryhodné a rekonštruovateľné dáta, zbierané počas klinického skúšania centrom klinického skúšania. Tieto dáta vznikajú na základe aktuálneho zdravotného stavu pri liečbe pacienta zapojeného do klinického skúšania.

  V kurze sa okrem hlavných zásad dokumentovania zdravotnej dokumentácie dozviete:

  • ako má vyzerať správny chorobopis pacienta?
  • čo kontroluje monitor klinického skúšania?
  • aké sú dôsledky neúplného zápisu do chorobopisu pacienta/účastníka klinického skúšania?
  • čo má obsahovať výpis zo zdravotnej dokumentácie pre klinické skúšanie?

  Registrácia a zakúpenie kurzu 

 • E-learning Good Clinical Practice (R2)

  V spolupráci s e-medius sme pre vás pripravili jedinečný e-Learning správnej klinickej praxe.

  • kurz je zverejnený na portály: Správna klinická prax – GCP (gcptraining.eu)
  • kurz je v slovenskom, českom, anglickom a rumunskom jazyku
  • metodika kombinuje hovorený text, vizuálny grafický prehľad ťažiskových hesiel, slovník a odborný text
  • kreditovaný Slovenskou lekárskou komorou, Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a aj Slovenskou lekárnickou komorou
  • uznaný TransCelerate BioPharma
  • účastník má možnosť sa ku odborným materiálom kedykoľvek vrátiť – ostávajú mu prístupné v rámci jeho konta na portály
  • automatické generovanie certifikátu o absolvovaní kurzu – certifikát obsahuje presný popis modulov a informáciu o uznaní GCP tréningu u TransCelerate BioPharma
 • Etika Biomedicínskeho Výskumu – Webinár

  28.3.2022 pre vás pripravujeme v spolupráci s MZ SR a NOU Webinár s medzinárodnou účasťou Etika Biomedicínskeho Výskumu

  • Stretnutie so skúsenými audítormi a inšpektormi.
  • S vedomosťami, ako zabezpečiť správnosť dát produkovaných údajov v klinickom skúšaní. Workshop, ktorý bude vedený tímom skúsených audítorov a veľa nových informácií.
  • Príďte si vypočuť inšpiratívnych rečníkov a zároveň odborníkov vo svojom odbore.
  • Čo vás čaká nájde v programe. Workshop povedie skúsený tím audítorov zo spoločnosti TMQA. Máte sa určite na čo tešiť.

  Viac informácií

  Registrácia

   

   

 • Konferencia KS DI Konferencia Klinické skúšanie Integrita Dát

  13.6.2018 pre vás pripravujeme Konferenciu s medzinárodnou účasťou Klinické Skúšanie Integrita Údajov

  • Stretnutie so skúsenými audítormi a inšpektormi.
  • S vedomosťami, ako zabezpečiť správnosť dát produkovaných údajov v klinickom skúšaní. Workshop, ktorý bude vedený tímom skúsených audítorov a veľa nových informácií.
  • Príďte si vypočuť inšpiratívnych rečníkov a zároveň odborníkov vo svojom odbore.
  • Čo vás čaká nájde v programe. Workshop povedie skúsený tím audítorov zo spoločnosti TMQA. Máte sa určite na čo tešiť.

  Viac informácií.

  Registrácia

  Prezentácie nájdete v záložke Užitočné informácie

   

 • e-Learning Správnej klinickej praxe

  V spolupráci s e-medius sme pre vás pripravili jedinečný e-Learning správnej klinickej praxe.

  • kurz je zverejnený na portály: http://www.e-medius.sk/sk/kurzy/detail/22-spravna-klinicka-prax/
  • náhľad kurzu: https://youtu.be/2xJi87UJ-Cs
  • kurz je v slovenskom jazyku
  • metodika kombinuje hovorený text, vizuálny grafický prehľad ťažiskových hesiel, slovník a odborný text
  • kreditovaný Slovenskou lekárskou komorou, Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a aj Slovenskou lekárnickou komorou
  • uznaný TransCelerate BioPharma
  • účastník má možnosť sa ku odborným materiálom kedykoľvek vrátiť – ostávajú mu prístupné v rámci jeho konta na portály
  • automatické generovanie certifikátu o absolvovaní kurzu – certifikát obsahuje presný popis modulov a informáciu o uznaní GCP tréningu u TransCelerate BioPharma
 • Školenia na mieru

  POPIS:

  Pripravíme pre vás školenie na mieru – obsah a rozsah pripravíme podľa vašich požiadaviek (slovenská a medzinárodná legislatíva a správna klinická prax)

   

  Objednať

  Názov kurzu - Školenia na mieru • Príprava na GCP audit alebo inšpekciu

  POPIS:

  Jednodňový seminár je určený pre monitorov klinického skúšania, lekárov a každého kto je zapojený do prípravy a GCP auditu na centre klinického skúšania.

  Objednať

  Názov kurzu - Príprava na GCP audit alebo inšpekciu • Schvaľovací proces pri rádiologickom zaťažení v klinickom skúšaní

  POPIS:

  Jednodňový seminár je určený pre monitorov alebo  pozíciu Start-up specialist. Je zameraný na legislatívny rámec zber a prípravu podania pre povolenie klinického skúšania na Úrad Verejného Zdravotníctva pri lekárskom ožiarení pre biomedicínskom výskume.

  Názov kurzu - Schvaľovací proces pri rádiologickom zaťažení v klinickom skúšaní