Pripravujeme pre vás rýchle On-line kvízy zamerané na legislatívu klinického skúšania. Každý kvíz má iba rýchlych 5 otázok, ktoré vám pomôžu zopakovať, alebo rozšíriť si vedomosti.

GCP

základné informácie

TEST

GCP

zásady správnej klinickej praxe

TEST

GCP

orientácia

TEST

GCP

terminológia a bezpečnosť

TEST

GCP

informovaný súhlas

TEST

GCP

príručka pre skúšajúceho

TEST

GCP

etická komisia

TEST

GCP

zodpovednosť monitora

TEST

GCP

a zákon SR

TEST

GCP

kto som?

TEST

GCP

medzinárodné skratky

TEST

GCP

start-up

TEST

GCP

Podľa zákona o lieku a zdravotníckych pomôckach..

TEST

GCP

Helsinská deklarácia

TEST