mobil: +421 903 928 195 SK EN

Kovac Services s.r.o.

Clinical trials training & education

Klinické skúšanie – Ako sa liek dostane k Vám do ambulancie

Posted · Add Comment

3.11.2017 Kovac services pripravilo prednášku o histórii biomedicínskeho výskumu a vedeckých zakopnutí, ktoré ovplyvnili svetovú legislatívu, ktorá má za úlohu chrániť bezpečnosť, práva účastníkov a dôveryhodnosť získaných údajov z biomedicínskeho výskumu.