Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I. v odd. : Sro, vl. č. 56223/B
IČO: 44 561 857
DIČ: 2022755075
IČ DPH: Sk2022755075
Mgr. KATARÍNA KOVÁČOVÁ
executive officer Kovac Services s.r.o.
Ľudovíta Rajtera 5255/20, 902 01 Pezinok
tel: +421 903 928 195
email: info@kovacservices.sk