mobil: +421 903 928 195 SK EN

Kovac Services s.r.o.

Clinical trials training & education

Publikácie

Spoločnosť Kovac services prináša odbornej a laickej verejnosti unikátnu zbierku publikácií venujúcu sa klinickému skúšaniu. Nepretržite aktualizované brožúry do vrecka sa vďaka svojmu komplexnému prístupu a praktickosti stali prirodzenou súčasťou práce účastníkov klinického skúšania.

čítať viac

Vzdelávanie

Spoločnosť Kovac Services poskytuje komplexnú ponuku školení určených pre všetky typy účastníkov klinického skúšania. Vyše 18-ročné praktické skúsenosti, publikačná činnosť a medzinárodné školenia vytvárajú základ na prípravu odborných školení zameraných na prax klinického skúšania.

čítať viac

Užitočné informácie

Poskytujeme mailové, telefonické a osobné konzultácie. Rozsah a forma konzultácií je zadefinovaná vzájomnou dohodou alebo zmluvou. Bližšie informácie o možnostiach konkrétnej spolupráce vám radi poskytneme na osobnom stretnutí.

čítať viac

Online testy

PublikácieRuntur ma dellati tem enihicto ex eum laccus explam harum ea sa quam anditatet et, occuptaqui quam inusae natiur ad quasped modit explicit voluptaqui optatqu untiatempos autemol uptios est quideliam qui conseru mquam, quatibusam quam

čítať viac