Publikácie

Spoločnosť Kovac services prináša odbornej a laickej verejnosti unikátnu zbierku publikácií venujúcu sa klinickému skúšaniu. Nepretržite aktualizované brožúry do vrecka sa vďaka svojmu komplexnému prístupu a praktickosti stali prirodzenou súčasťou práce účastníkov klinického skúšania. Spoločnosť nezabúda ani na pacientov. Pripravila pre nich voľne stiahnuteľnú brožúru obsahujúcu všetky informácie o zapojení pacienta do klinického skúšania. Všetky brožúry posielame na základe objednávky na dobierku do 5 pracovných dní.


 • Správna klinická prax

  Kniha obsahuje dvojjazyčný slovensko-anglický text Zásad správnej klinickej praxe ICH GCP R2 ktoré boli prijaté Harmonizačnou komisiou 4. novembra 2016.

  ISBN 978-80-970807-6-1

  Formát A6, Počet strán 164
  Cena: 9,90 EUR s DPH

  Objednať                  Ukážka

  Titul - Správna klinická prax

  Fakturačné údaje • Helsinská deklarácia a Správna klinická prax

  Kniha obsahuje dvojjazyčný slovensko-anglický text Helsinskej deklarácie, schválenej Svetovou zdravotníckou asociáciou (WMA) v Soule v roku 2008 a Zásad správnej klinickej praxe ICH E6 (GCP), na ktoré sa odvolávajú aj slovenské zákony č.362/2011 a č. 433/2011.

  ISBN 978-80-970807-2-3

  Formát A6, Počet strán 165
  cena: 8,80 € s DPH

  Vypredané                  Ukážka

  Titul - Helsinská deklarácia a Správna klinická prax

  Fakturačné údaje • Rady a tipy pre každého skúšajúceho

  Kniha dáva ucelený pohľad na požiadavky tímu začleneného do klinického skúšania, zároveň obsahuje vybrané kapitoly ICH GCP v slovenskom jazyku.

  ISBN 978-80-970807-0-9

  Formát A6, Počet strán 48
  cena: 7,70 € s DPH

  Objednať                  Ukážka

  Titul - Rady a tipy pre každého skúšajúceho

  Fakturačné údaje • Klinické skúšanie – Slovenská legislatíva do vrecka

  (Platná legislatíva od 2.1.2013)

  Kniha s jedinečným indexom, ktorý vám pomôže orientovať sa a vyhľadávať informácie v legisletíve dáva ucelený pohľad na terminológiu a slovenskú legislatívu platnú od 2.1.2013. Kniha je aktualizovaná o platnú legislatívu zákon 459/2012 platný od 2.1.2013

  ISBN 978-80-970807-1-6

  Formát A6, Počet strán 160
  cena: 7,70 € s DPH

  Objednať                  Ukážka

  Titul - Klinické skúšanie – Slovenská legislatíva do vrecka

  Fakturačné údaje • Klinické hodnocení léčiv – Česká legislatíva do kapsy

  Kniha ktorá dáva ucelený pohľad na terminológiu a platnú českú legislatívu o klinickom skúšaní.

  ISBN 978-80-970807-5-4

  Formát A6, Počet strán 157
  cena: 7,70 € s DPH

  Objednať                  Ukážka

  Titul - Klinické hodnocení léčiv – Česká legislatíva do kapsy

  Fakturačné údaje • Klinické skúšanie – Anglický slovník

  (Platná legislatíva od 2.1.2013)

  Kniha s dvoj-jazyčným slovensko-anglickým textom vybraných paragrafov zákona 362/2011 a vyhlášky 433/2011 dáva ucelený pohľad na terminológiu a slovenskú legislatívu platnú od 2.1.2013.

  ISBN 978-80-970807-3-0

  Formát A6, Počet strán 106
  cena: 60,00 € s DPH

  Objednať                  Ukážka

 • Klinické skúšanie Slovenská legislatíva (platná do 30.11.2011)

  Slovenská legislatíva do vrecka (Platná legislatíva do 30.11.2011)

  Kniha dáva ucelený pohľad na terminológiu a slovenskú legislatívu platnú do 30.11.2011.

  ISBN 978-80-970749-1-3

  Formát A6, Počet strán 100
  cena: 5,20 € s DPH

  Objednať                  Ukážka

  Titul - Klinické skúšanie Slovenská legislatíva (platná do 30.11.2011)

  Fakturačné údaje • Medzinárodný deň klinického skúšania

  V spolupráci s e-medius sme pre vás pri príležitosti Medzinárodného dňa klinického skúšania bezplatne Rady a tipy pre skúšajúceho. Zaregistrujte sa v termíne od 19. do 26. mája 2017 na portál e-medius a my vám pošleme tento manuál ako prílohu e-mailu potvrdzujúceho vašu registráciu.

  Viac informácií