Prinášame vám informácie a naších aktivitách a zároveň informácie z oblasti klinického skúšania.