mobil: +421 903 928 195 SK EN

Kovac Services s.r.o.

Clinical trials training & education

Novelizácia zákona 362/2011 Z.z.

Posted · Add Comment

25.9.2017 MZ SR začalo Medzirezortné pripomienkové konanie  k novelizácii zákona 362/2011 Z.z. https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/674.

V rámci nášho tímu sme si dovolili pripomienkovať návrh zákona. Všetkynaše pripomienky nájde buď primo na stráne www.slov-lex.sk alebo aj tu pripomienky MPK – Kovac services s.r.o.