mobil: +421 903 928 195 SK EN

Kovac Services s.r.o.

Clinical trials training & education

e-Learning Správnej klinickej praxe

Posted · Add Comment

V spolupráci s e-medius sme pre vás pripravili jedinečný e-Learning správnej klinickej praxe.

  • kurz je zverejnený na portály: http://www.e-medius.sk/sk/kurzy/detail/22-spravna-klinicka-prax/
  • náhľad kurzu: https://youtu.be/2xJi87UJ-Cs
  • kurz je v slovenskom jazyku
  • metodika kombinuje hovorený text, vizuálny grafický prehľad ťažiskových hesiel, slovník a odborný text
  • kreditovaný Slovenskou lekárskou komorou, Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a aj Slovenskou lekárnickou komorou
  • uznaný TransCelerate BioPharma
  • účastník má možnosť sa ku odborným materiálom kedykoľvek vrátiť – ostávajú mu prístupné v rámci jeho konta na portály
  • automatické generovanie certifikátu o absolvovaní kurzu – certifikát obsahuje presný popis modulov a informáciu o uznaní GCP tréningu u TransCelerate BioPharma