mobil: +421 903 928 195 SK EN

Kovac Services s.r.o.

Clinical trials training & education

E-Learning Správna dokumentačná prax nie len pre klinické skúšanie

Posted · Add Comment

Predmetom záujmu inovatívneho farmaceutického priemyslu sú kvalitné, dôveryhodné a rekonštruovateľné dáta, zbierané počas klinického skúšania centrom klinického skúšania. Tieto dáta vznikajú na základe aktuálneho zdravotného stavu pri liečbe pacienta zapojeného do klinického skúšania.

V kurze sa okrem hlavných zásad dokumentovania zdravotnej dokumentácie dozviete:

  • ako má vyzerať správny chorobopis pacienta?
  • čo kontroluje monitor klinického skúšania?
  • aké sú dôsledky neúplného zápisu do chorobopisu pacienta/účastníka klinického skúšania?
  • čo má obsahovať výpis zo zdravotnej dokumentácie pre klinické skúšanie?

Registrácia a zakúpenie kurzu