mobil: +421 903 928 195 SK EN

Kovac Services s.r.o.

Clinical trials training & education

Schvaľovací proces pri rádiologickom zaťažení v klinickom skúšaní

Posted · Add Comment

POPIS:

Jednodňový seminár je určený pre monitorov alebo  pozíciu Start-up specialist. Je zameraný na legislatívny rámec zber a prípravu podania pre povolenie klinického skúšania na Úrad Verejného Zdravotníctva pri lekárskom ožiarení pre biomedicínskom výskume.

Názov kurzu - Schvaľovací proces pri rádiologickom zaťažení v klinickom skúšaní