mobil: +421 903 928 195 SK EN

Kovac Services s.r.o.

Clinical trials training & education

GCP Start-up

Posted · Add Comment

1Podľa ICH GCP, kto je zodpovedný za obsah informovaného súhlasu?

  • Správne Podľa ICH GCP 4.8. je to zodpovednosť skúšajúceho

2Podľa ICH GCP akú úlohu má Správa monitora pred skúšaním (Pre-Trial monitoring report)?

  • Správne Podľa ICH GCP 8.2.19, správa zaznamenáva vhodnosť pracoviska

3Podľa ICH GCP etická komisia posudzuje

  • Správne Podľa ICH GCP 3.1.2 Eitká komisia posudzuje: Protokol, Informovaný súhlas, Postup náboru účastníkov, Príručku pre skúšajúceho, Dostupné informácie o bezpečnosti, CV skúšajúcich

4Podľa ICH GCP koľko nezávislých členov od pracoviská má mať etická komisia?

  • Správne Podľa ICH GCP 3.2.1 c minimálne 1 člen musím byť nezávislý od pracoviska

5Za získanie stanoviska etickej komisie je zodpovedný podľa ICH GCP.

  • Správne Podľa ICH GCP 4.4. je táto zodpovednosť daná skúšajúcemu
Späť