mobil: +421 903 928 195 SK EN

Kovac Services s.r.o.

Clinical trials training & education

GCP orientácia

Posted · Add Comment

1V ktorej časti ICH GCP nájdeš „Súhrn údajov a návod pre skúšajúceho“

  • Správne!

2Zodpovednosť monitora sa nachádza v ktorej časti ICH GCP?

  • Správne!

3Zodpovednosť etickej komisie sa nachádza v ktorej časti ICH GCP?

  • Správne!

4Zodpovednosť skúšajúceho sa nachádza v ktorej časti ICH GCP?

  • Správne!

5Podľa GCP 5.15.2. Zadávateľ si overuje, či účastník skúšania písomne súhlasil s priamym prístupom k jeho originálnym lekárskym záznamom na účely: 1. monitorovania, 2.auditu, 3.kontroly etickou komisiou, 4. inšpekcie zo strany kontrolného úradu.

  • Správne!
Späť