mobil: +421 903 928 195 SK EN

Kovac Services s.r.o.

Clinical trials training & education

Zápisnica zo stretnutia na MZ SR dňa 29.5.2015

Posted · Add Comment

29.5.2015 sa na pôde MZ SR konala ďlašie pracovné stretnutie ohľadom implementácie Nariadenie 536/2014. Zápisnica je k nahliadnutiu tu.