mobil: +421 903 928 195 SK EN

Kovac Services s.r.o.

Clinical trials training & education

Základy správnej klinickej praxe

Posted · Add Comment

POPIS:

Jednodňový seminár je určený pre všetkých ktorí vykonávajú, organizujú, monitorujú, hodnotia, posudzujú alebo koordinujú klinické skúšania. Je vhodný pre členov etických komisií, zadávateľov, ale aj pre členov tímov klinického skúšania ako lekárov a sestry.

Účastníci si upevnia zásady správnej klinickej praxe vymedzené ako GCP. Vďaka pre zákonom s praktickými cvičeniami, tak aby práva a bezpečnosť a blaho účastníkov v klinickom skúšaní bolo zabezpečené. Zároveň dostanú rýchly a prehľadný návod a logiku práce a vyhľadávaním v usmernení Správnej klinickej praxe.

Objednať

Názov kurzu - Základy správnej klinickej praxe