mobil: +421 903 928 195 SK EN

Kovac Services s.r.o.

Clinical trials training & education

Úvodné slovo

Posted · Add Comment

Dňa 3.7.2014 sme organizovali Konferenciu Posudzovanie etiky klinického skúšania v novej legislatíve EÚ.

Prezentácia k otvoreniu konferencie