mobil: +421 903 928 195 SK EN

Kovac Services s.r.o.

Clinical trials training & education

Správna klinická prax pre zadávateľa

Posted · Add Comment

POPIS:

Jednodňový seminár je určený pre všetkých ktorí organizujú, monitorujú alebo koordinujú klinické skúšania. Je vhodný pre zadávateľov a ich zástupcov (monitor klinickéhoskúšaniaale aj členov tímov klinického skúšania na centre ako lekárov a sestry. Účastníci si upevnia zásady správnej klinickej praxe vymedzené ako GCP tak aj zákonom s praktickými cvičeniami, tak aby práva a bezpečnosť a blaho účastníkov v klinickom skúšaní bolo zabezpečené. Zároveň dostanú rýchly a prehľadný návod a logiku práce a vyhľadávaním v usmernení Správnej klinickej praxe

Objednať

Názov kurzu - Správna klinická prax pre zadávateľa