mobil: +421 903 928 195 SK EN

Kovac Services s.r.o.

Clinical trials training & education

Podľa zákona o lieku a zdravotníckych pomôckach..

Posted · Add Comment

1Etická komisia vydáva písomné stanovisko k etike klinického skúšania do:

  • Správne Zákon 362/2011 Z.z. § 33

2Podľa zákona 362/2011 §33 Etická komisia vydáva:

  • Správne Zákon 362/2011 Z.z. §33

3Podľa zákona 362/2011 §34 zadávateľ žiada ŠÚKL o:

  • Správne

4Podľa zákona 362/2011 §43 povinnosťou zadávateľa je uchovávať skúšaný produkt v:

A:nemocničnej lekárni B:vo verejnej lekárni C: na pracovisku klinického skúšania Správna odpoveď:
  • Správne

5Podľa zákona 362/2011 §44 skúšajúci je povinný:

  • Správne
Späť