mobil: +421 903 928 195 SK EN

Kovac Services s.r.o.

Clinical trials training & education

Nariadenie 536/2014

Posted · Add Comment

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 536/2014 zo 16. apríla 2014 o klinickom skúšaní liekov na humánne použitie, ktorým sa zrušuje smernica 2001/20/ES (1) .