mobil: +421 903 928 195 SK EN

Kovac Services s.r.o.

Clinical trials training & education

Helsinská deklarácia

Posted · Add Comment

1Kto schválil Helsinskú deklaráciu?

  • Správne

2Legislatíva európsekj únie vychádza z Helsinskej deklarácie z roku:

  • Správne

3Posledná Helsinská deklarácia v bola schválená v:

  • Správne
Späť