mobil: +421 903 928 195 SK EN

Kovac Services s.r.o.

Clinical trials training & education

GCP základné informácie

Posted · Add Comment

1Pravda alebo nepravda. Počas klinického skúšania zadávateľ postupuje podľa ICH GCP, federálneho zákona a štandardných postupov zadávateľa.

  • Správne!

2Ktoré krajiny vytvorili ICH GCP?

  • Správne!

3Na koho sa vzťahuje smernica ICH GCP?

  • Správne!

4Čo znamená pojem ICH?

  • Správne!

5Pravda alebo nepravda. Správna klinická prax je štandard pre dizajn, vedenie, priebeh, monitoring, auditing (kontrolovanie), zaznamenávanie, analyzovanie a hlásenie klinických štúdií.

  • Áno je to tak!
Späť