mobil: +421 903 928 195 SK EN

Kovac Services s.r.o.

Clinical trials training & education

GCP terminológia a bezpečnosť

Posted · Add Comment

1ADR je:

  • Správne ICH GCP 1.1

2Nežiaduca udalosť počas klinického skúšania je: A. chrípka, B. hospitalizácia, C. zvracanie, D. bolesť palca

  • Správne ICH GCP 1.2.

3AE je podla GCP a SK zákona.

  • Správne Zákon 326/2011 Z.z. §40 ods. 1

4Čo znamená U v skratke UADR

  • Správne! ICH GCP 1.60.

5SAE je každý nepredpokladaný nález, ktorý za následok: 1. smrť, 2. ohrozuje život účastníka, 3. vyžaduje hospitalizáciu, 4. vedie k trvalej zdravotnej nespôsobilosti, 5. vyvoláva vrodenú vadu

  • Správne! ICH GCP 1.50
Späť