mobil: +421 903 928 195 SK EN

Kovac Services s.r.o.

Clinical trials training & education

GCP príručka pre skúšajúceho

Posted · Add Comment

1Ktorá z nasledujúcich odpovedí najlepšie charakterizuje Príručku pre skúšajúceho?

  • Správne!

2Nové podstatné informácie môžu byť dôležité natoľko, že je potrebné, aby sa o nich pred zakomponovaním do zrevidovanej príručky pre skúšajúceho informovali.

  • Správne!

3Za zabezpečenie aktualizovanej Príručky pre skúšajúceho je zodpovedný:

  • Správne!

4Pravda alebo nepravda. Skúšajúci je zodpovedný za poskytnutie aktuálnej príručky pre skúšajúceho etickej komisii.

  • Správne!
Späť