mobil: +421 903 928 195 SK EN

Kovac Services s.r.o.

Clinical trials training & education

GCP kto som?

Posted · Add Comment

1Podľa GCP kto som?

Chránim práva, bezpečnosť a prospech pacienta. Som nezávislý od pracoviska klinického skúšania a posudzujem navrhované klinické skúšanie.
  • Správne

2Podľa GCP kto som?

Chránim práva, bezpečnosť a prospech pacienta. Overujem evidenciu skúšaného produktu. Overujem dodržiavanie schváleného protokolu. Overujem správne dokumentovanie klinického skúšania a zabezpečujem, aby príručka pre skúšajúceho bola na centre klinického skúšania.
  • Správne

3Podľa GCP kto som?

Chránim práva, bezpečnosť a prospech pacienta. Overujem evidenciu skúšaného produktu. Overujem dodržiavanie schváleného protokolu. Overujem správne dokumentovanie klinického skúšania a som nezávislý od klinického skúšania.
  • Správne

4Podľa GCP kto som?

Chránim práva, bezpečnosť a prospech pacienta. Som zodpovedný za správne vedenie klinického skúšania na centre. Komunikujem s etickou komisiou a zabezpečujem, aby skúšaný produkt bol používaný v súlade s protokolom.
  • Správne

5Podľa GCP kto som?

Chránim práva, bezpečnosť a prospech pacienta. Pôsobím ako hlavné komunikačné spojenie medzi zadávateľom a skúšajúcim. Overujem či sa účastníkom skúšania poskytli informácie o užívaní skúšaných produktov a zabezpečujem, aby skúšajúci a jeho tím boli primerane informovaný o klinickom skúšaní.
  • Správne
Späť