mobil: +421 903 928 195 SK EN

Kovac Services s.r.o.

Clinical trials training & education

GCP informovaný súhlas

Posted · Add Comment

1Jazyk použitý na ústne a písomné informovanie o klinickom skúšaní vrátane formulára písomného informovaného súhlasu má byť, pokiaľ možno, xxx.

  • Správne!

2Čo nemusí obsahovať Informovaný súhlas

  • Správne!

3Pred zaradením účastníka do klinického skúšania má byť formulár informovaného súhlasu xxxx .

  • Správne!

4Pravda alebo nepravda. Ak nie je účastník alebo jeho zákonný zástupca schopný čítať, mal by byť na rokovaní vo veci získania informovaného súhlasu prítomný nezávislý svedok.

  • Správne!

5Informovaný súhlas musí obsahovať vyhlásenie, že dôvernosť záznamov identifikujúcich účastníka nemusí zostať zachovaná aj napriek platným zákonom.

  • Správne!
Späť