mobil: +421 903 928 195 SK EN

Kovac Services s.r.o.

Clinical trials training & education

GCP Etická komisia

Posted · Add Comment

1Etická komisia posudzuje výšku a spôsob odmeny pre účastníkov klinického skúšania.

  • Správne

2EK sa má ubezpečiť, že informácie o odmenách pre účastníkov skúšania vrátane spôsobu, výšky a časového rozvrhu sú uvedené v:

  • Správne

3Odporúčané minimálne zloženie etickej komisie podľa ICH E6 je:

  • Správna Kapitola 3.2.1 etická komisia má minimálne 5 členov

4Podľa zákona 362/2011 EK musí vydať písomné stanovisko do:

  • Správne

5Kto je podľa GCP zodpovedný za komunikáciu s EK.

  • Správne
Späť